Tietoa meistä

4H on kansainvälinen, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisojärjestö, jonka tavoitteena on: Tukea nuorten omatoimisuutta, yritteliäisyyttä, käytännöntaitojen omaksumista sekä oman elämän hallintaa. Osallistumalla 4H-toimintaan nuoret oppivat sosiaalisia taitoja, arkielämässä pärjäämistä, kätevyyttä, kansainvälisyyttä ja yritteliäisyyttä.